LIÊN ĐOÀN

190717NguyenThanhChau

Lm Joseph Nguyễn Thanh Châu

Chủ Tịch
Lm Francis Xavier Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ Tịch

Lm Francis Xavier Trần Quốc Tuấn

Phó Chủ Tịch
Lm Anthony Phạm Hữu Tâm, Tổng Thư Ký

Lm Anthony Phạm Hữu Tâm

Tổng Thư Ký
Mr. Joseph Nguyễn Thế Tuấn, Tổng Thủ Quỹ

Mr. Joseph Nguyễn Thế Tuấn

Tổng Thủ Quỹ
Mr. Joseph Đặng Văn Kiếm, Thư Ký

Mr. Joseph Đặng Văn Kiếm

Thư Ký

One thought on “LIÊN ĐOÀN”

  1. Cộng đồng Công Giáo Việt Nam đả quyên được số tiền giúp Việt Nam tại Việt Nam trong nạn dịch.
    Làm cách nào để chuyển tới LIên Đoàn để chuyển về Hội Đồng Giám Mục Vn.
    cám ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *