LIVESTREAM

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

Mass Livestream

Trong thời gian đại dịch COVID-19, các tín hữu được mời gọi tham dự Thánh Lễ trực tuyến, dưới đây là một số nơi có Thánh Lễ thường xuyên

 

Orange County, California

Mass Livestream Schedule – PST

Sunday Schedule

9:45 AM – English

11:30 AM – Spanish

1:15 PM – Vietnamese

Daily Schedule

6:30 AM – English

5:30 PM – Vietnamese

 

Atlanta, GA

Mass Livestream Schedule – EST

Link: FacebookYoutube

Sunday Schedule

9:30 AM – Vietnamese

11:30 AM – Vietnamese

Daily Schedule

8:00 AM – Vietnamese

 


Seattle, WA

Mass Livestream Schedule – PST

Link: Youtube

Sunday Schedule

9:30 AM – Vietnamese

Daily Schedule

2:00 PM – Vietnamese


St Petersburg, Florida

Mass Livestream Schedule – EST

Link: FacebookYoutube

Sunday Schedule

9:00 AM – Vietnamese

 

Daily Schedule

6:30 PM – Chầu Thánh Thể

7:00 PM – Vietnamese


Orlando, Florida

Mass Livestream Schedule – EST

Link: FacebookYoutube

Sunday Schedule

10:00 AM – Vietnamese

Daily Schedule

7:00 PM – Vietnamese


Orange County, California

Mass Livestream Schedule – PST

Sunday Schedule

8:30 AM – Vietnamese

Daily Schedule

8:30 AM – Vietnamese