THÔNG BÁO

Thầy Đinh Anh Minh, SVD    Thầy Phạm Ngọc Hải, SVD

Chúc Mừng Xuân Tân Sửu 2021

Chúc Mừng Giáng Sinh 2020

Thư Liên Đoàn Tháng 11 2020

Caritas Việt Nam Cảm Ơn