THÔNG BÁO

Chúc Mừng Giáng Sinh 2023

Kính gởi: Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ Linh Mục Miền Đông Nam Quý tu sĩ nam nữ và cộng …

Chúc Mừng Giáng Sinh 2022

Thư Liên Đoàn November 2022

Kính Quý Cha, Quý Phó Tế, Quý Sơ, Chỉ còn 5 tuần nữa là đến ngày Đại Hội Linh Mục VN – …