HỌP BỀ TRÊN LIÊN DÒNG NỮ TU VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Kính gửi: Quý Đức Ông và quý ChaQuý Phó Tế, quý Ông Bà và Anh Chị Em Hằng năm, Bề Trên Liên Dòng Nữ Tu Việt Nam tại Hoa Kỳ họp chia sẽ kinh nghiệm mục vụ : những khó khăn và thuận lợi trong việc phục vụ người Công Giáo Việt Nam và các sắc dân trong Giáo Hội Hoa Kỳ, và...