Kính Quý Cha, Quý Phó Tế, Quý Sơ, Chỉ còn 5 tuần nữa là đến ngày Đại Hội Linh Mục VN –

Thư Giáng Sinh 2021