Cảm Ơn & Chúc Mừng

Ngày 17 tháng 10 năm 2019 Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ   Chúng con Ban Thường Vụ Liên Đoàn nhiệm kỳ 10/2011-10/2015 & nhiệm kỳ10/2015-10/2019 Chân thành cám ơn rất nhiều đến quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Thầy Phó Tế, quý Sơ, quý Thầy, quý Ông Bà và Anh Chị Em, quý...

read more