Giáo hội Hoa Kỳ và Việt Nam cầu nguyện cho nhau

Thư-Liên-Đoàn-August-2020

CHÚC MỪNG ĐỨC TÂN VIỆN PHỤ thứ 9 (Ninth Abbot) ĐAN VIỆN THÁNH MARTINÔ

Cha-Marion-Quý-Thạc-Nguyễn

Mừng 32 Năm Tuyên Phong 117 Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam

Cáo Phó Linh Mục Vincent Bùi Bằng Đoàn

Thông Báo Hoãn Lại Ngày Thánh Mẫu 2020

Phỏng vấn LM Hữu Tâm

Chia sẻ Thứ Năm Tuần Thánh

Thư Sứ Thần Tòa Thánh

Thư-ST

Thư Đức TGM Gomez

Thư-TGM-Gomez

Chúc Mừng Xuân Canh Tý 2020

Chuc-Mung-Xuan-Canh-Ty

Ngày 17 tháng 10 năm 2019 Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ   Chúng con Ban Thường Vụ Liên Đoàn nhiệm kỳ 10/2011-10/2015 & nhiệm kỳ10/2015-10/2019 Chân thành cám ơn rất nhiều đến quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Thầy Phó Tế, quý Sơ, quý…

HỌP BỀ TRÊN LIÊN DÒNG NỮ TU VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Kính gửi: Quý Đức Ông và quý ChaQuý Phó Tế, quý Ông Bà và Anh Chị Em Hằng năm, Bề Trên Liên Dòng Nữ Tu Việt Nam tại Hoa Kỳ họp chia sẽ kinh nghiệm mục vụ : những khó khăn và thuận lợi trong việc phục vụ người Công…

Thông Báo

Lm Peter Võ Sơn Kính gửi: Quý Đức Cha, Quý Đức Ông và quý Cha Quý Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Cộng Đoàn Dân Chúa tại Hoa Kỳ  1. Đại Hội Đức Mẹ La Vang với chủ đề “Đức Mẹ La Vang: Nhân Chứng Tin Mừng” do Liên Đoàn Công…

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nhìn lại hai năm vừa qua

Phó tế Giuse Nguyễn Hòa Phú “Bốn mùa Xuân lại Thu qua,Đời người thắm thoát như là con thoi” (Cao Bá Quát) Thời gian trôi nhanh, nhớ lại hồi tháng 10 năm 2007, cha Nguyễn Thanh Liêm, khi nhận trách vụ Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại…