Hành Trình Liên Đới Hiệp Thông Hai Giáo Hội Việt Nam và Hoa Kỳ

Hanh-Trinh-Lien-Doi-Hiep-Thong-Hai-Giao-Hoi-Viet-Nam-edited-15-8-2023

Với ĐHY Tụng và các GM Giáo tỉnh Hà Nội tại TGM Ha Nội thứ Sáu 27-8-1999
Với ĐHY Tụng và các GM Giáo tỉnh Hà Nội tại TGM Ha Nội thứ Sáu 27-8-1999
Đức Cha CT HGĐMHK trước linh đài Mẹ La Vang thứ Hai 30-8-1999
Đến trước tượng đài Đức Mẹ La Vang thứ Hai 30-8-1999
Phòng khánh tiết Phi trường Tân Sơn Nhất thứ Ba 31-8-1999