Thông Báo

Lm Peter Võ Sơn

Kính gửi: 
Quý Đức Cha, Quý Đức Ông và quý Cha 
Quý Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Cộng Đoàn Dân Chúa tại Hoa Kỳ 

1. Đại Hội Đức Mẹ La Vang với chủ đề “Đức Mẹ La Vang: Nhân Chứng Tin Mừng” do Liên Đoàn Công Giáo tổ chức vào ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2014 tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tổng Giáo Phận Seattle. 

Trân trọng kính mời qúy Đức Ông và quý Cha, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Anh Chị Em tham dự. Xin quý Giáo Xứ, Cộng Đoàn và Ân Nhân có lòng quảng đại giúp đỡ Liên Đoàn có phương tiện trang trải những tốn phí trong việc tổ chức, Check ủng hộ xin đề: Hành Hương Lavang, và gửi về: Holy Martyrs of Vietnamese Parish, 6841 – S.180th Street, Tukwila, WA 98188. 

2. Xin quý Đức Ông, quý Cha và quý chức giúp đọc Văn Thư của Liên Đoàn Công Giáo:Văn Thư Lên Án Hành Động Xâm Lược Của Trung Quốc và Văn Thư Về Tình Hình Biển Đông của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong Thánh Lễ Chúa Nhật. 

3. Từ ngày 23/4 đến ngày 14/5, 2014, Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Đoàn, và Lm Peter Võ Sơn, Tổng Thư Ký Liên Đoàn có chuyến thăm mục vụ tại Việt Nam. 

4. Đại Hội Cộng Đồng Phó Tế Vĩnh Viễn: từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 7 năm 2014 tại Seattle, Washington State. 

5. Đại Hội Giới Trẻ Việt Nam (Vietnamese Youth Convention (VYC5) tháng 7, năm 2015 tại Seattle, Washington State. 

6. Đại Hội Gia Đình Thế Giới: tại Philadelphia, Pennsylvania từ ngày 22-27 tháng 9 năm 2015. 

7. Đại Hội Linh Mục Việt Nam (Emmaus VI) vào ngày 26-29 tháng 10 năm 2015 tại Atlanta, Georgia. 

8. Đại Hội Giáo Dân Việt Nam: tháng 7, năm 2016 tại Orange County, California. 

Ngày 26 tháng 5 năm 2014

Trân trọng, 
Tổng Thư Ký Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ