HỌP BỀ TRÊN LIÊN DÒNG NỮ TU VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Kính gửi: Quý Đức Ông và quý Cha
Quý Phó Tế, quý Ông Bà và Anh Chị Em

Hằng năm, Bề Trên Liên Dòng Nữ Tu Việt Nam tại Hoa Kỳ họp chia sẽ kinh nghiệm mục vụ : những khó khăn và thuận lợi trong việc phục vụ người Công Giáo Việt Nam và các sắc dân trong Giáo Hội Hoa Kỳ, và giúp đỡ nhau phát triển dòng tu.

Năm nay, quý Sơ Bề Trên sẽ họp từ ngày 23-26 tháng 4 năm 2019 tại St. Augustine’s William J. Kelly Retreat Center, thuộc Dòng Ngôi Lời
510 North Second Street, Bay St. Louis, MS 39520, Phone : 228-467-2032 (Cách phi trường New Orleans khoảng 70 miles)

Nội dung kỳ họp lần này, có những thuyết trình viên :
Chuyên viên Giáo Luật (Canon Lawer)
CPA (Certified Public Accountant)
Sr. Stephanie Still, PBVM của NRRO (Văn Phòng Hưu Dưỡng Tu Sĩ Toàn Quốc)

Kính xin quý Ông Bà, Anh Chị Em, Phó Tế, quý Cha và quý Đức Ông thêm lời cầu nguyện cho quý Sơ Bề Trên có kỳ họp thành công tốt đẹp.

Trân trọng,

Văn Phòng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ