Cảm Ơn & Chúc Mừng

Ngày 17 tháng 10 năm 2019

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 

 Chúng con

Ban Thường Vụ Liên Đoàn

nhiệm kỳ 10/2011-10/2015 & nhiệm kỳ10/2015-10/2019

Chân thành cám ơn rất nhiều đến quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha,

quý Thầy Phó Tế, quý Sơ, quý Thầy, quý Ông Bà và Anh Chị Em,

quý Giáo Xứ, Cộng Đoàn, Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành,

đã cộng tác và giúp đỡ cho các sinh hoạt của Liên Đoàn trong 8 năm qua.

Xin cùng với chúng con, hân hoan chúc mừng

Ban Thường Vụ Liên Đoàn nhiệm kỳ 10/2019-10/2023

Lm Joseph Nguyễn Thanh Châu, Chủ Tịch (Orlando, FL)

Lm Anthony Phạm Hữu Tâm, Tổng Thư Ký (Houston, TX)

Mr. Joseph Nguyễn Thế Tuấn, Tổng Thủ Quỹ (Orlando, FL)

Mr. Joseph Đặng Văn Kiếm, Thư Ký Văn Phòng Liên Đoàn (Atlanta, GA)

Qua lời chuyển cầu của Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, Bổn Mạng Liên Đoàn Công Giáo

Việt Nam tại Hoa Kỳ, xin Chúa đổ tràn muôn vàn hồng ân trên

Cha Tân Chủ Tịch và Ban Thường Vụ

để cùng với quý Cha, quý Phó Tế, quý Sơ, quý Thầy và Cộng Đồng Dân Chúa 

thực hiện tốt các chương trình sinh hoạt của Liên Đoàn Công Giáo, 

cùng nhau xây dựng Giáo Hội trong yêu thương và hiệp nhất. 

Xin cầu nguyện và cộng tác với Tân Ban Thường Vụ. 

Trân trọng cám ơn và kính chúc,

Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch

Lm Anthony Ngô Đình Chính, Phó Chủ Tịch

Lm Peter Nguyễn Xuân Quýnh, Tổng Thủ Quỹ

Lm Peter Võ Sơn, Tổng Thư Ký

 …………………….Hình ảnh/Pictures
Emmaus VIII – 2019

Monday: https://www.flickr.com/photos/184960251@N05/albums/72157711343712772

Tuesday: https://www.flickr.com/photos/184960251@N05/albums/72157711366264881

Wednesday:

Thursday:

Emmaus VII – 2017

Thu Hai: https://www.flickr.com/photos/106122636@N07/albums/72157687468665281

Thu Ba: https://www.flickr.com/photos/106122636@N07/albums/72157661832093398

Thu Tu: https://www.flickr.com/photos/106122636@N07/albums/72157689825095606

Thu Nam: https://www.flickr.com/photos/106122636@N07/albums/72157689861744076

Thanh Mau 2018,  Missouri: https://www.flickr.com/photos/106122636@N07/albums/72157698494110151

Emmaus V – 2015

https://www.flickr.com/photos/106122636@N07/albums/72157657113688073
https://www.flickr.com/photos/106122636@N07/albums/72157656824515924
https://www.flickr.com/photos/106122636@N07/albums/72157659134206472
https://www.flickr.com/photos/106122636@N07/albums/72157658740742039
https://www.flickr.com/photos/106122636@N07/albums/72157658740476599

Dai Hoi Duc Me La Vang Seattle, 2014

IMG_00001a
IMG_0788

USCCB – Cultural Diversity – Asians and Pacific Islanders

IMG_4913

Tham Duc Tong Joseph Kurtz, Chu Tich Hoi Dong Giam Muc Hoa Ky

IMG_4978

Doi Hoi Gia Dinh The Gioi, Philadelphia, PA

IMG_0788
https://www.flickr.com/photos/106122636@N07/albums/72157657114448233
https://www.flickr.com/photos/106122636@N07/albums/with/72157698494110151

Hoi Dong Giam Muc Viet Nam tang Tuong Duc Me La Vang Cho Lien Dong Cong Giao Viet Nam tai Hoa Ky.

https://www.flickr.com/photos/106122636@N07/albums/72157657001522594