Cảm Ơn & Chúc Mừng

Ngày 17 tháng 10 năm 2019 Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ   Chúng con Ban Thường Vụ Liên Đoàn nhiệm kỳ 10/2011-10/2015 & nhiệm kỳ10/2015-10/2019 Chân thành cám ơn rất nhiều đến quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Thầy Phó Tế, quý Sơ, quý…